Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej
mapa apelacji
23363
32681
12244
39142
33441
23419
13255
31952
31074
25456
12145

łącznie:

294379

nieprzypisane: 16207

dane z okręgów

Mapa 1

Sprawy, które
przyjęliśmy
do windykacji

Doświadczenie i kompetencje

Od 1991 obecni na rynku
pomocy prawnej, od 1997 intensywnie
zajmujemy się dochodzeniem
roszczeń. Po 2008 zbudowaliśmy
według autorskiej koncepcji i stale
doskonalimy służącą temu celowi
efektywną organizację i technologię.

Biuro Windykacji Krajowej
podejmuje się najpoważniejszych
zadań z zakresu masowej
windykacji. Interdyscyplinarne
łączymy kompetencje prawników
z metodami socjologów i psychologów,
umiejętnościami specjalistów do spraw
organizacji, finansów, teleinformatyki
oraz horyzontami filozofów. Wysokiej
skuteczności towarzyszy troska
o odpowiedni styl działania.