Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej

Zasięg terytorialny


Prowadzone przez nas sprawy
należą do właściwości wszystkich
apelacji, każdego okręgu oraz ponad
90% rejonów sądowych w Polsce.
W razie potrzeby wykonujemy
niezbędne czynności w celu ustalenia
istotnych okoliczności sprawy także
poza granicami kraju, w tym poza
obszarem Unii Europejskiej.

Szczegółową statystykę

prowadzimy dla spraw z lat 2009-
2012. Zamieszczone wcześniej mapy
przedstawiają te sprawy według
właściwości miejscowej sądów
apelacyjnych oraz okręgowych.

Mapa 1. Sprawy, które
przyjęliśmy do windykacji.

Mapa 2. Sprawy, które zostały
załatwione po podjęciu czynności
wyjaśniających i polubownych.

Mapa 3. Sprawy,
w których reprezentowaliśmy

lub nadal reprezentujemy
wierzyciela przed sądem.

Mapa 4. Sprawy, w których
uzyskaliśmy tytuły wykonawcze
niezbędne do prowadzenia egzekucji.

Mapa 5. Sprawy,
w których zakończyliśmy
postępowanie egzekucyjne.

Dane te (odpowiednio w
kolumnach 1-5) zawiera także
zamieszczona poniżej tabela.

obszar właściwości
1
2
3
4
5
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
12244
3777
4719
4250
4000
Sąd Okręgowy w Białymstoku
3438
997
1291
1179
1066
Sąd Okręgowy w Łomży
998
273
353
323
305
Sąd Okręgowy w Olsztynie
5345
1736
2230
1991
1929
Sąd Okręgowy w Ostrołęce
1680
505
599
531
487
Sąd Okręgowy w Suwałkach
783
266
246
226
213
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
32681
9870
13170
12154
11038
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
6868
2130
2757
2512
2314
Sąd Okręgowy w Elblągu
4089
1276
1669
1507
1407
Sąd Okręgowy w Gdańsku
12374
3597
4919
4638
4124
Sąd Okręgowy w Słupsku
3648
1103
1422
1295
1177
Sąd Okręgowy w Toruniu
4001
1182
1712
1563
1465
Sąd Okręgowy we Włocławku
1701
582
691
639
551
Sąd Apelacyjny w Katowicach
31074
9954
11945
10565
9669
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
5273
1637
1992
1751
1496
Sąd Okr. w Częstochowie
5799
1687
2174
1907
1809
Sąd Okręgowy w Gliwicach
10405
3280
4039
3629
3284
Sąd Okręgowy w Katowicach
9597
3350
3740
3278
3080
Sąd Apelacyjny w Krakowie
25456
8225
8499
7753
6776
Sąd Okręgowy w Kielcach
7755
2393
2510
2280
1994
Sąd Okręgowy w Krakowie
13174
4295
4554
4143
3644
Sąd Okr. w Nowym Sączu
2598
854
777
715
591
Sąd Okręgowy w Tarnowie
1929
683
658
615
547
Sąd Apelacyjny w Łodzi
33441
10396
12784
11738
10637
Sąd Okręgowy w Kaliszu
9694
3099
3556
3238
2995
Sąd Okręgowy w Łodzi
11910
3447
5089
4722
4264
Sąd Okr. w Piotrkowie Tryb.
3413
1116
1111
1014
878
Sąd Okręgowy w Płocku
5480
1796
1935
1736
1614
Sąd Okręgowy w Sieradzu
2944
938
1093
1028
886
obszar właściwości
1
2
3
4
5
Sąd Apelacyjny w Lublinie
13255
4296
4935
4454
4030
Sąd Okręgowy w Lublinie
5359
1852
2016
1819
1655
Sąd Okręgowy w Radomiu
3753
1149
1432
1292
1166
Sąd Okręgowy w Siedlcach
2342
691
824
741
688
Sąd Okręgowy w Zamościu
1801
604
663
602
521
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
39142
11783
15464
14345
12853
Sąd Okręgowy w Koninie
5049
1620
1914
1732
1538
Sąd Okręgowy w Poznaniu
26262
7969
10247
9557
8502
Sąd Okręgowy w Ziel. Górze
7831
2194
3303
3056
2813
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
12145
3887
4082
3626
3360
Sąd Okręgowy w Krośnie
1844
639
572
516
484
Sąd Okręgowy w Przemyślu
2860
873
1116
981
948
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
4116
1334
1339
1164
1038
Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
3325
1041
1055
965
890
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
23363
6426
9559
8806
8080
Sąd Okr. w Gorzowie Wlkp.
5946
1539
2453
2302
2081
Sąd Okręgowy w Koszalinie
6586
1928
2482
2283
2126
Sąd Okręgowy w Szczecinie
10831
2959
4624
4221
3873
Sąd Apelacyjny w Warszawie
23419
7082
9099
8073
7219
Sąd Okręgowy w W-wie
14742
4634
5494
4867
4231
Sąd Okr. W-wa Praga w W-wie
8677
2448
3605
3206
2988
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
31952
8848
13096
12046
11064
Sąd Okr. w Jeleniej Górze
3796
1033
1670
1528
1439
Sąd Okręgowy w Legnicy
5105
1393
2433
2292
2160
Sąd Okręgowy w Opolu
7152
2125
2680
2393
2218
Sąd Okręgowy w Świdnicy
3686
1006
1595
1469
1376
Sąd Okręgowy we Wrocławiu
12213
3291
4718
4364
3871
Nieprzypisane
16207
4926
3255
5698
5169
Łącznie:
294379
89470
110607
103508
93895